Bijdrage Steenvlinder aan de samenleving

Steenvlinder wil meer woonplezier realiseren en bijdragen aan een beter leven. Wij zijn een maatschappelijke onderneming die vertrouwt op de kracht van mensen zelf: door het zelf bouwen, bouwen mensen ook aan de samenleving.
Ons doel is om zelfbouw voor iedereen mogelijk te maken met maximale vrijheid en zeggenschap. We zorgen zo voor meer woonplezier, unieke woningen en een grotere betrokkenheid bij de buurt.  Want wat is mooier dan wonen in jouw eigen droomhuis?

In elke fase van het proces komt maatschappelijk verantwoord ondernemen naar voren.

Onze kernwaarden: betrokken, sociaal en duurzaam.

Bouwen

 • We zorgen voor hergebruik van gebouwen, dit is veel duurzamer dan sloop.
 • Het gebruik van duurzame bouwmaterialen, zoals FSC-hout en hergebruik van oude materialen heeft bij ons prioriteit.
 • Als het gebouw dat toelaat, gaan we voor duurzame energie.

Cultuurhistorisch en maatschappelijk

 • Het bestaande stads- en dorpsgezicht blijft gerespecteerd en wordt waar nodig teruggebracht in oude waarden. Zo behouden we de historische kwaliteit.
 • Nieuwe bewoners investeren geld en tijd in hun nieuwe woning zodat grote betrokkenheid en gemeenschapszin bij de omgeving wordt gerealiseerd.
 • Oude en nieuwe bewoners hebben contact over het vernieuwingsproces. Zo bouwen we een local community en voelen ook omwonenden zich betrokken.
 • Bewoners bepalen hun eigen woonplezier.  Het wordt niet ‘opgelegd’ door bouwer, verkoper of verhuurder.
 • Er ontstaat een grote diversiteit aan (binnen)architectuur, prijsklassen, gezinssamenstellingen en woninggrootte. Het zorgt binnen één gebouw of locatie voor een samensmelting van milieus, inkomensniveaus en etnische achtergronden.
 • We zorgen voor kansen voor alle kopers en zetten ons extra in voor ‘kwetsbare kopers’ zoals mensen met lagere inkomens, personen met zorgvraag en migranten. 

Werk en economie

 • Dankzij de kleinschaligheid van de bouwactiviteiten realiseren we lokale werkgelegenheid en een impuls voor de economie.
 • Steenvlinder richt zich in eerste instantie op ‘mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt’ voor o.a. beheer van gebouwen, catering en schoonmaak.
 • Meer bewoners in een stadsdeel of gemeenschap zijn nieuwe klanten voor lokale ondernemers.
 • Leegstand, verpaupering en verloedering wordt omgezet in investeren en nieuwe dynamiek.

Bedrijf

 • Onze eventuele winst wordt de komende 5 jaar geheel gebruikt om meer gebouwen te transformeren.

Financiers

 • Beleggers zijn nauw betrokken bij de stappen van de ontwikkeling, o.a. door informatiebijeenkomsten en rondleidingen.