Werkwijze Steenvlinder

Steenvlinder maakt het realiseren van zelfbouw mogelijk voor gemeenten, zorginstellingen en andere organisaties. Steenvlinder heeft drie basispakketten:

Pakket 1: organisatie ontwikkelt zelf deskundigheid
Zelfbouw is iets dat je moet leren. Steenvlinder leert de organisatie hoe ze zelf zelfbouw kan aanbieden. In feite gaat het om het begeleiden van en advies aan de afdeling die zich bezighoudt met het ontwikkelen van zelfbouw. In overleg kijken we wat nodig is. Vooraf geven we een opgave van de mogelijkheden en doen we een voorstel voor de aanpak, in combinatie met een opgave van kosten.

Pakket 2: organisatie huurt deskundigheid in
Dit pakket lijkt op pakket 1, maar dan zonder het doel dat de organisatie in de toekomst zelf zelfbouw kan aanbieden. Bij deze optie zijn zowel het risico als het rendement voor rekening van de organisatie. De locaties en/of de gebouwen blijven namelijk in bezit van de organisatie. In overleg kijken we wat nodig is. Vooraf geven we een opgave van de mogelijkheden en doen we een voorstel voor de aanpak, in combinatie met een opgave van kosten.

Pakket 3: Steenvlinder neemt risico’s over
Veel organisaties willen wel zelfbouw, maar vastgoed ontwikkeling past niet bij de corebusiness. Steenvlinder neemt in dit geval het risico geheel over en koopt de locatie op. We werken met een open begroting en houden rekening met de eisen van de verkopende organisatie. Dat kunnen ook maatschappelijke doelen zijn (bijvoorbeeld duurzaamheid, behoud pand).