Visie Steenvlinder

Zelfbouw voor iedereen
Zelfbouw toepassen in zowel leegkomende gebouwen als op kavels is de ultieme manier om aan (her)ontwikkeling te doen. Zodanig dat mensen in staat zijn zelf hun woning te bouwen. Hun eigen paleis. En dat gaat niet vanzelf. Vrijstaande woningen in het dure segment lukt meestal wel, maar geschakeld, gestapeld of in een bestaand gebouw is vaak lastiger.

Omdat het veel voordelen heeft, wil Steenvlinder zelfbouw mogelijk maken voor iedereen: het geeft nieuw elan aan een wijk, het zorgt voor kansen voor actieve burgers, het staat voor organische groei en is bovendien maximaal duurzaam! Zelfbouw is te realiseren op basis van een marktconforme prijs en duurt niet langer dan seriematige bouw. De start van het traject tot het slaan van de eerste paal duurt gemiddeld 2 jaar (kluswoningen gaan een half jaar sneller).

Steenvlinder geeft gebouwen een tweede leven, en de mensen meer woonplezier

Voordelen zelfbouw:

  • Sluit maximaal aan bij de historie van de locatie
  • Geeft ruimte aan creativiteit en ondernemerschap van burgers
  • Goed voor de wijkeconomie
  • Duurzaam, maatschappelijk verantwoord en organisch
  • Vergroot de betrokkenheid van de buurt
  • Genereert ‘nieuw geld’
  • Ontwikkelingen die anders stilstaan, starten nu wel
  • Participatie van omwonenden in ontwerpfase