Inschrijfformulier Wilhelminalaan Boskoop

Heeft u concreet interesse om een kluskavel in het zelfbouwproject aan de Wilhelminalaan 7 in Boskoop af te nemen?
Schrijft u zich dan in als koper!

(voor contactaanvraag, graag hier registreren)

Door het invullen van dit formulier, geeft u aan in aanmerking te willen komen voor het nemen van een optie.
Vanaf 1 augustus ontvangt u van Steenvlinder bericht over de mogelijkheden voor het nemen van een optie.

Toewijzingscriteria
Steenvlinder hanteert geen toewijzingscriteria. Wij gaan er van uit dat u zelf (van tevoren of tijdens de optieperiode) bepaalt aan de hand van de kavelinformatie, of het project voor u haalbaar is en of u over wilt gaan tot koop van de kluskavel (na 10 weken).

Toewijzing van de kavels gaat volgens het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. Hoe eerder u het inschrijfformulier invult, hoe meer kans u dus maakt. Personen die voorafgaand aan de inschrijfperiode al hun belangstelling kenbaar maakten bij Steenvlinder, krijgen voorrang op mensen die dit niet eerder deden.

Schrijf u in!

Inschrijven Boskoop

Inschrijven Boskoop
Steenvlinder verstrekt geen gegevens aan derden.