Vrijkomend vastgoed verkopen?

Voor het ontwikkelen van kluswoningen in bestaande gebouwen en zelfbouw op kavels (eigenbouw), is Steenvlinder continu op zoek naar vrijkomend vastgoed om aan te kopen. Gemeenten, zorginstellingen en andere organisaties die vastgoed of grond willen verkopen, kunnen daarom contact met ons opnemen! Denk hierbij aan het afstoten van gemeentelijke gebouwen, zoals gemeenteloodsen, dorpshuizen en scholen, maar ook aan het verkopen van vrijgekomen grond.

Steenvlinder ontwikkelt risicodragende projecten
Met name locaties waarbij Steenvlinder de grond en/of het vastgoed koopt en het risico geheel overneemt, is momenteel erg in trek. Voor veel organisaties die zelfbouw willen ontwikkelen, geldt namelijk dat vastgoed ontwikkeling niet bij de corebusiness past. Steenvlinder koopt in dat geval de locatie op. Op basis van een open begroting en uitgaande van de eisen van de verkopende organisatie (bijvoorbeeld duurzaamheid en behoud van het pand), neemt Steenvlinder vervolgens het project in ontwikkeling.

Advies inschakelen?
Naast het ontwikkelen van risicodragende projecten, is Steenvlinder ook in te schakelen als adviesbureau. Vanuit die adviesfunctie leren wij organisaties hoe zij zelfbouw kunnen aanbieden. Een andere mogelijkheid is dat wij zorgen voor het realiseren van de zelfbouw, terwijl de grond en/of het gebouw in eigendom van de organisatie blijft.

WORKSHOP:Zelfbouw als voorbeeld voor traditionele ontwikkeling
Wij verzorgen ook workshops over het principe van een 'kavelpaspoort' voor gemeenten en corporaties. Het kavelpaspoort kan zowel worden toegepast bij zelfbouwlocaties als bij traditionele ontwikkeling. Hiermee schep je als opdrachtgever duidelijkheid aan de voorkant, waarna je zoveel mogelijk kunt vrijlaten aan de ontwikkelende partij. De betrokken experts (o.a. de stedenbouwkundige, planoloog, verkeerskundige en planeconoom) bepalen vooraf de regels voor de inrichting van de locatie. Dat zorgt voor minder rompslomp en meer ruimte voor creativiteit daarna! Een spannend proces van belangen afwegen, regels bepalen en loslaten. Bijvoorbeeld in Rijswijk. Daar wordt het kavelpaspoort toegepast voor de realisatie van sociale huurwoningen. Interesse? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.


Samengevat kent Steenvlinder drie verschillende vormen van samenwerking:

  • Organisatie ontwikkelt zelf deskundigheid
    Zelfbouw is iets dat je moet leren. Steenvlinder leert de organisatie hoe ze zelf zelfbouw kan aanbieden. In feite gaat het om het begeleiden van en advies aan de afdeling die zich bezighoudt met het ontwikkelen van zelfbouw.
  • Organisatie huurt deskundigheid van Steenvlinder in.
    Bij deze optie zijn zowel het risico als het rendement voor rekening van de organisatie. De locaties en /of de gebouwen blijven namelijk in bezit van de organisatie.
  • Steenvlinder neemt risico’s over

    Veel organisaties willen wel zelfbouw, maar vastgoed ontwikkeling past niet bij de corebusiness. Steenvlinder neemt in dit geval het risico geheel over en koopt de locatie op. We werken met een open begroting en houden rekening met de eisen van de verkopende organisatie (bijvoorbeeld duurzaamheid, behoud pand).