Aandachtspunten

Bij zelfbouw komt een aantal zaken om de hoek kijken waar je gedurende het proces tegenaan loopt. Hieronder tref je een overzicht van de verschillende typen kostenposten.

Kavel
Je koopt een stukje bouwgrond of een stukje van een gebouw (kluswoning). Na de notariële overdracht ben je de volledige eigenaar. De prijs van de kavel of kluswoning ligt vast en is inclusief belasting.  De kosten van de overdracht van de kavel komen voor rekening van Steenvlinder en zijn in de prijs opgenomen (vrij op naam, VON).

Leges
Veelal heb je als zelfbouwer een omgevingsvergunning nodig. Voor de behandeling van de omgevingsvergunning voor het verbouwen van je woning betaal je leges aan de betreffende gemeente. Deze bedragen meestal 3 tot 4% van de bouwsom.

Aansluitkosten
Om je woning aan te sluiten op de nutsvoorzieningen (elektra, warmte, riolering en water) moet je soms eenmalig aansluitkosten betalen.

Bouwkosten
Onder de bouwsom vallen de aanneemsom, de ontwerpkosten (architect, kostendeskundige, constructeur, installateur) en in sommige gevallen het regelen van de vergunningen. De hoogte van de aanneemsom wordt vooral bepaald door de grootte en de kwaliteit van de woning en die heb je zelf in de hand. 

Een realistisch beeld
Zorg dat je een realistisch beeld hebt van je financiële mogelijkheden. Je komt voor vele keuzes te staan waarin je vaak moet kiezen tussen een grotere of een betere woning, tussen een mooi of een heel mooi huis en tussen wat je graag wilt in je woning versus wat je kunt betalen. De verleiding kan dan groot zijn om net iets meer uit te geven dan je je kunt veroorloven. Zorg er daarom voor dat je tijdens het proces de verbouwkosten en begroting regelmatig controleert, eventueel bijstelt en maatregelen neemt als dat nodig is.

Keuken, badkamer, inrichting en tuin/balkon
Deze kosten kunnen sterk variëren en zijn afhankelijk van je eigen smaak en keuzes.

Financieringskosten
Als je een hypotheek afsluit, ben je hiervoor administratiekosten schuldig aan de hypotheekverstrekker. Deze kosten verschillen per hypotheekverstrekker. Informeer bij de bank of je financieel adviseur. Ook ben je tijdens de (ver)bouwperiode rente verschuldigd aan de hypotheekverstrekker voor de uitgaven die uit de hypotheek worden betaald. Je bent bijvoorbeeld al eigenaar van de bouw- of kluskavel voordat de bouw van de woning is begonnen. De kavelprijs heb je dan al betaald uit de hypotheek en vanaf dat moment ga je rente over je hypotheek betalen.
Voor meer informatie over wat het kost om een huis te bouwen kun je terecht op www.watkosteenhuisbouwen.nl en www.iceb.nl van het Informatiecentrum Eigenbouw.

Kosten Vereniging van Eigenaren bij kluswoning
De kluswoning maakt samen met de andere kluswoningen in het complex deel uit van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Een aantal zaken in en om het gebouw is gezamenlijk eigendom en moet dus ook door de VvE worden ingericht en onderhouden. Bij de stukken ten behoeve van de notariële overdracht van de kluswoning zit een splitsingsakte en een onderhoudsplan. Het onderhoudsplan is een eerste aanzet tot het maken van afspraken met andere eigenaren wanneer welke voorzieningen moeten worden getroffen en betaald. Samen met de andere leden van de VvE kun je de afspraken in de VvE wijzigen.

Kosten bij het gebruik van de woning
Als je eenmaal eigenaar en gebruiker bent van de woning krijg je te maken met maandelijkse lasten voor de nutsvoorzieningen, opstalverzekering, belastingen en heffingen (WOZ, waterschap en verontreiniging). De lasten kun je beïnvloeden door de woning duurzamer te bouwen. Dat betekent misschien hogere bouwkosten, maar ook lagere maandlasten. Verder moet je op termijn rekening houden met uitgaven voor (groot) onderhoud. Deze kun je beïnvloeden door rekening te houden met de onderhoudsgevoeligheid van de materialen van de woning. Een houten gevel moet soms worden geschilderd, een bakstenen gevel vraagt amper onderhoud.