Zelfbouw voor iedereen

Steenvlinder realiseert kluswoningen en zelfbouwkavels, zodat mensen hun eigen droomwoning kunnen bouwen. Dat doen we al langer voor alle Nederlanders, ongeacht herkomst of afkomst. Nu maakt Steenvlinder dat ook mogelijk voor vergunninghouders en andere kansarme groepen met een lastige toegang tot de woningmarkt. Dan kunnen ze letterlijk bouwen aan hun toekomst, en horen ze er direct bij. Veel mensen financieren de zelfbouw met een hypotheek. Dat lukt eigenlijk alleen als je een Nederlands paspoort hebt en een vast inkomen. Een asielzoeker (migrant) die hier zeker 5 jaar mag blijven (een vergunninghouder) heeft dat natuurlijk allemaal nog niet. Steenvlinder heeft hiervoor samen met de stichting Fundering dé oplossing uitgewerkt! De stichting heeft de volle medewerking van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

 

Voor meer informatie, ga naar www.fundering.org