Zelfbouw, waarom?

Je eigen ideeën over een huis uitwerken en bouwen? Dat kan! Als zelfbouwer heb je maximale invloed op de bouw van je eigen woning. Het resultaat is een droomhuis dat qua ontwerp en qua bouw volledig aansluit op je eigen wensen. Steenvlinder adviseert en begeleidt je bij het hele proces.

Eigen huis bouwen of bestaande bouw transformeren
Onder zelfbouw (eigenbouw) valt zowel het bouwen van je eigen huis op een kavel als het verbouwen van een kluswoning in een bestaand gebouw. Steenvlinder heeft projecten voor beide doelgroepen.
Hoe groot de woning wordt, hoe de woning eruit komt te zien: met zelfbouw heb je alles zelf in de hand, ook de kosten. Als ‘particuliere opdrachtgever’ heb je veel verantwoordelijkheden, maar dat maakt het leuk en veelzijdig: variërend van de tegels in de badkamer tot aan de lengte van de funderingspalen. Gelukkig schakel je voor zaken waar je geen verstand van hebt adviseurs in.

 

Zelfbouw bij Steenvlinder

Mensen maken de stad!

 

Wij begeleiden je bij zelfbouw
Bij het ontwerpen en bouwen van een eigen huis kom je op verschillende momenten met Steenvlinder in contact. Bijvoorbeeld als je je oriënteert op een kavel, als je een optie neemt en als je verdere contracten afsluit bij Steenvlinder.
Bij het verbouwen van een kluswoning levert Steenvlinder de kluswoning op een afgesproken moment ‘klusrijp’ bij je af. Daarna ga je zelf aan de slag. Je regelt bouwtekeningen en zorgt dat je droomhuis daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Steenvlinder begeleidt het hele proces, zodat je niet verdwaald in het project. Om alle zaken te stroomlijnen, zorgt Steenvlinder voor één centraal aanspreekpunt: de koperscoach.

Zelfbouw: wat mag wel en wat mag niet?
In een kluspaspoort of kavelpaspoort staan de mogelijkheden en regels beschreven van respectievelijk een kluswoning of een huis op een kavel. Zo’n paspoort maakt deel uit van de koopovereenkomst.
De regels in het kluspaspoort zijn vooral gericht op de verandering van de kluswoning naar een volwaardige woning. Elk ontwerp wordt getoetst aan de wet- en regelgeving zoals opgenomen in het Bouwbesluit en het bestemmingsplan.
De regels in het kavelpaspoort bepalen de grenzen van de bouwmogelijkheden en hebben betrekking op de grootte, de hoogte, de plek, het gebruik van de woning, het parkeren, en de al dan niet welstandsvrije status.

Vergunningvrij bouwen
De regeling vergunningvrij bouwen is een toevoeging op de regels uit het kavelpaspoort en biedt de mogelijkheid om op je eigen terrein en bij je (bestaande of nieuwe) woning een aan-, bij- of uitbouw te realiseren. Mits deze extra ruimte wel aan de regels van het Bouwbesluit voldoet, hoef je in dit geval geen vergunning meer aan te vragen. Je moet het maar net even weten!

Meer weten? 
Neem vrijblijvend contact op met Steenvlinder, zodat we je alles kunnen vertellen over het verbouwen van een kluswoning in een bestaand gebouw of het bouwen van je eigen huis op een kavel.