Uniek wonen in het centrum van 's-Gravenzande

In de voormalige Prins Willem-Alexanderschool in ’s-Gravenzande komen zestien kluswoningen. Daarmee is het voor het eerst in Westland mogelijk om in een school te gaan wonen.

De woningen zijn vooral bedoeld om starters de mogelijkheid te geven een eigen woning te kopen. Maar ook voor mensen die een levensloopbestendige woning willen maken is het project geschikt.

De symbolische aftrap van dit klusproject vond donderdag 30 juni plaats door de onthulling van het bouwbord door wethouder Weverling en LPF raadslid Dave van der Meer. "Het behouden van een karakteristiek schoolgebouw en transformeren naar betaalbare kluswoningen in het centrum van ’s-Gravenzande is uniek in Westland en past in onze woonvisie. We zijn een groeiende gemeente en zoeken naar een gevarieerd woningaanbod dat aansluit op de behoefte van onze inwoners," aldus wethouder Weverling (volkshuisvesting). 

De kluswoningen in de voormalige school aan de Langestraat/Sand Ambachtstraat worden Steenvlinder klusrijp gemaakt. De koopprijzen voor de woningen zijn vanaf € 50.000,-. Het voormalig schoolplein gaat onderdeel uitmaken van de openbare ruimte en komt op rekening van de gemeente.

Marnix Norder, mede-oprichter van Steenvlinder: "We hebben gezien hoe leuk zelfbouw op kavels en in leegstaande gebouwen is. Wat voor unieke woningen er worden gerealiseerd en hoe veel woonplezier en betrokkenheid met de buurt er ontstaat. We willen zelfbouw voor iedereen toegankelijk maken" 

Daarnaast heeft de gemeente het voornemen om aan toekomstige kopers een stimuleringsbijdrage van maximaal € 5.000,-- te verstrekken. Deze bijdrage kan gekoppeld worden aan een investering als duurzaamheid en/of inhuur van extra ondersteuning in het proces. De fractie van LPF heeft in 2014 een motie ingediend om het Westlands woonprogramma uit te breiden met zogenaamde kluswoningen. Aan deze motie wordt nu invulling gegeven door gemeentelijk vastgoed in de markt te zetten als kluswoning waarbij het financiële voordeel niet terecht komt bij de ontwikkelaar maar bij de koper. 

Maandag 5 september 2016 wordt vanaf 19.30 uur in de Prins Willem-Alexanderschool een inloop informatieavond voor geïnteresseerden gehouden.

Foto: Gemeente Westland


Steenvlinder

Oosteinde 237

2271 EG Voorburg

    070 444 98 94

    info@steenvlinder.nl

W   www.steenvlinder.nl