Maatschappelijk beleggen in kluswoningen blijkt succes!

De obligatielening van Steenvlinder heeft 2 weken voor de einddatum van de inschrijvingsperiode de maximale hoofdsom van € 850.000,- behaald. Met de lening beoogde Steenvlinder minimaal € 650.000,- op te halen. Dat bij deze eerste obligatielening het doel zo snel is bereikt, laat zien dat er markt is voor maatschappelijke beleggingen met een sociaal rendement.

Steenvlinder schreef, ondersteund door het maatschappelijk funding platform AndersFinancieren, de obligatielening uit ter financiering van het kluswoningenproject Prins Willem Alexander School in ’s-Gravenzande. Inmiddels zijn er ruim 40 gegadigden ingeschreven voor 17 kluswoningen. De gemeente bepaalt op korte termijn aan wie de woningen worden toegewezen. Er is verder geen bank bij de financiering betrokken, dit betekent dat alle zekerheden w.o. een eerste hypotheek op de school voor de obligatiehouders zijn.  

Maatschappelijk en sociaal rendement

Met de geslaagde emissie laten Steenvlinder en AndersFinancieren zien dat het koppelen van duurzame, maatschappelijke projecten aan maatschappelijk bevlogen, zinvolle beleggers een unieke vorm van financiering mogelijk maakt. Een vorm van financiering die kansen creëert. “Voor ’s-Gravenzande blijft een historisch pand behouden en kunnen starters op de woningmarkt hun droomhuis realiseren,” licht Marnix Norder, mede-oprichter van Steenvlinder, toe. “Het maatschappelijk rendement voor ‘s-Gravenzande is dus groot. Daarnaast ontvangen de obligatiehouders 4% rente.” De looptijd van de obligatielening is 2 jaar, aflossing geschiedt uit de levering van de klusrijpe woningen. 

Crowdfunden maar dan anders
Het betrekken van investeerders bij projecten is niet nieuw. De aanpak van AndersFinancieren is echter wel afwijkend van de reguliere crowdfunding platforms. Zij hebben heel bewust gekozen om alleen te werken met obligaties, een verplichte balansrating, maatschappelijke initiatieven en onder toezicht van het AFM.  “We maken het onszelf niet direct gemakkelijk. We hadden ook kunnen kiezen voor een ontheffing voor ons platform en uitgifte van leningen. Het toezichtkader is dan minder strak. Onze aanpak dwingt de geldnemer om maximaal transparant te zijn en AndersFinancieren haar zorgplicht zorgvuldig uit te voeren”, aldus John Reimerink , Kwartiermaker AndersFinancieren. Op deze wijze wil AnderFinancieren een nieuw segment in de financiële markt bedienen; kleinere en grotere beleggers met een meer behoudend risicoprofiel die gericht hun geld willen inzetten voor maatschappelijke doelen. 

Nieuwe projecten 

Steenvlinder en AndersFinancieren zijn op dit moment druk bezig om nieuwe projecten van de grond te krijgen. Ook voor deze projecten zal er een obligatielening worden uitgeschreven met elk een vergelijkbaar maatschappelijke impact, beperkt risicoprofiel en een passend financieel rendement. Naar verwachting komen er in 2017 nog 5 tot 8 projecten en dus obligaties bij.

 Voor meer informatie over AndersFinancieren en dit crowdfunding initiatief: www.andersfinancieren.nl
 Voor meer informatie over de maatschappelijke zelfbouwprojecten van Steenvlinder: www.steenvlinder.nl

Steenvlinder

Oosteinde 237

2271 EG Voorburg

    070 444 98 94

    info@steenvlinder.nl

W   www.steenvlinder.nl