Steenvlinder aan de slag in Rotterdam-Zuid

Steenvlinder ontwikkelt een plan voor de pijler wonen binnen het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ). Het doel van het plan: een organische oplossing om de particuliere woningvoorraad in Rotterdam Zuid naar een hoger niveau te tillen. De gemeente Rotterdam is enthousiast over het voorstel. Samen is besloten het plan uit te gaan werken.  

 

In het NPRZ werken het Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Het is een breed gedragen aanvalsplan om achterstanden te bestrijden en het leven op Zuid te verbeteren. In een periode van 20 jaar moet Zuid zijn gestegen naar het niveau van Rotterdam en de ander grote steden (de G4).  

 

Steenvlinder heeft een voorstel uitgewerkt wat binnen het programma valt. 

De belangrijkste pijlers in het voorstel zijn: het verbreden van de doelgroep in het stadsdeel, het vergroten van de woonkwaliteit en het verbeteren van de duurzaamheid door de woningen van het gas te halen. De oplossing moet zorgen voor organische ontwikkeling. 

 

In het najaar van 2019 zullen de plannen verder uitgewerkt en geconcretiseerd worden.   

Steenvlinder

Oosteinde 237

2271 EG Voorburg

    070 444 98 94

    info@steenvlinder.nl

W   www.steenvlinder.nl