Buurtenergie: stand van zaken

Eind januari vond de eerste Buurtenergie-buurtbijeenkomst van het nieuwe jaar plaats. Steenvlinder is één van de ontwikkelaars binnen het initiatief en zet zich in om op deze nieuwe manier te ontwikkelen; samen met de buurt. We geven graag weer even een update van de stand van zaken.  

 

Hoofdthema van de bijeenkomst: de stand van zaken van de geplande herontwikkeling van het Leidse Energiepark en omgeving.  

 

Binnenkort kiezen burgemeester en wethouders op welke manier zij een partner voor de herontwikkeling selecteren; één op één verder met het samenwerkingsverband Buurtenergie (bestaande uit buurtinitiatief Nieuw Leids Bolwerk en de ontwikkelaars Steenvlinder, BPD en MBEG) óf de klassieke benadering waarbij meerdere gebiedsontwikkelaars hun voorstellen kunnen indienen. Spannend dus! 

 

Hoe gaat die eventuele samenwerking tussen de buurt, professionele ontwikkelaars en de gemeente? “Samen is ook echt samen”, zegt Hans Sparreboom, directeur van Steenvlinder. “Wij moeten aan het belang van de gemeente en de buurt denken en de gemeente aan dat van de ontwikkelaars en de buurt. Maar de buurt dus ook aan dat van de gemeente en ontwikkelaars.” Buurtbewoner en voorzitter van Nieuw Leids Bolwerk, Rutger Engelhard: “Wij hoeven echt niet mee te beslissen over de lengte van de heipalen, maar wel over de hoogte van de gebouwen, de inrichting, kleuren.. Je wilt als bewoner aan de voorkant betrokken worden en niet pas als alles klaarligt.” 

 

Haalbaar is het zeker volgens de ontwikkelaars én de buurt. Hans: “Een gemeente heeft de mogelijkheid gemotiveerd te kiezen voor één ontwikkelaar, in specifieke situaties. Bijvoorbeeld hier. Eigenlijk alles wat de gemeente wil is aanwezig.” 

 

Het Leidse gemeentebestuur zal, naar verwachting, eind februari een keuze maken. Wij geven dan natuurlijk weer een update. 

Steenvlinder

Oosteinde 237

2271 EG Voorburg

    070 444 98 94

    info@steenvlinder.nl

W   www.steenvlinder.nl